top of page

PRIVACY STATEMENT

Versie 1.0 (31-12-2020)

 

Rock Paper Pixels

Rock Paper Pixels is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens, zoals weergegeven in dit privacy statement. Voor vragen of opmerkingen hierover, of de bescherming van uw gegevens in het algemeen, kunt u contact opnemen via patty@rockpaperpixels.nl. Uitgangspunt van Rock Paper Pixels is om zorgvuldig met gegevens om te gaan, en niet meer gegevens te verwerken dan strikt noodzakelijk.

​​

Gegevens en hun doel

Rock Paper Pixels bewaart en verwerkt van haar opdrachtgevers uitsluitend de volgende gegevens:

 • Naam organisatie​

 • Adresgegevens van de organisatie

 • Voor- en achternaam van contactpersonen

 • E-mailadressen van contactpersonen

 • Telefoonnummers van contactpersonen​

 • Beelmateriaal (waarop mensen herkenbaar zijn afgebeeld).

Dit zijn de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. Gegevens van de organisatie worden gebruikt voor documenten die direct gerelateerd zijn aan de dienstverlening, zoals offertes, facturen en beleid. Gegevens van contactpersonen worden uitsluitend gebruikt voor communicatie tijdens de dienstverlening. Beeldmateriaal waarop mensen herkenbaar zijn afgebeeld (zoals portretfotografie) wordt uitsluitend gemaakt, verwerkt en opgeslagen in opdracht van de opdrachtgever. Die betreffende opdracht wordt verstrekt in de vorm van een schriftelijke overeenkomst.

Wie kunnen de gegevens zien?
 • Gegevens zijn uitsluitend in te zien door de opdrachtgever en medewerkers van Rock Paper Pixels.

  • Uitzondering hierop is beeldmateriaal (waarop mensen herkenbaar zijn afgebeeld) dat in het portfolio van Rock Paper Pixels is opgenomen.
    

 

Portfolio

Beeldmateriaal in het portfolio van Rock Paper Pixels wordt voor marketingdoeleinden gepubliceerd en gedeeld met derden. Beeldmateriaal wordt uitsluitend in het portfolio opgenomen met expliciete toestemming van de opdrachtgever. Op verzoek van de initiële opdrachtgever wordt beeldmateriaal uit het portfolio verwijderd. Dit beeldmateriaal wordt dan van de eigen media kanalen van Rock Paper Pixels (zoals de website en social media) verwijderd. Eventuele verspreiding van beeldmateriaal in het verleden via andere kanalen (zoals e-mail en brochures) is vanzelfsprekend onomkeerbaar.

Bijzondere persoonsgegevens
 • Rock Paper Pixels bewaart en verwerkt  geautomatiseerde besluitvorming op basis van persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
 • Rock Paper Pixels past  geautomatiseerde besluitvorming toe op basis van persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
 • Rock Paper Pixels bewaart en verwerkt gegevens in ieder geval zo lang de afgesproken opdracht duurt.

 • Na afronding van de opdracht bewaart Rock Paper Pixels bewaart de noodzakelijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn (veelal 7 jaar). Dat gaat om gegevens die zich bevinden in bijvoorbeeld overeenkomsten en facturen.

 • Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaartermijnen (zoals beeldmateriaal) worden maximaal één jaar bewaard. Daarna worden deze definitief verwijderd.

  • Uitzondering hierop is beeldmateriaal dat met expliciete toestemming van de opdrachtgever in het portfolio is opgenomen.

  • Uitzondering hierop zijn boudoir fotoshoots. Deze zullen direct verwijderd worden na oplevering van de beelden (m.u.v. portfolio materiaal).

 • Indien het in het belang is van de opdrachtgever, dan kan worden besloten om gegevens langer te bewaren. Dit mag uitsluitend met expliciete toestemming van de opdrachtgever.

Delen met derden
 • Rock Paper Pixels deelt  gegevens met derden.

  • Uitzondering hierop is beeldmateriaal dat met expliciete toestemming van opdrachtgever in het portfolio is opgenomen.

 • Indien het in het belang is van het de opdracht, dan kan worden besloten om gegevens te delen met een derde partij. Dit mag uitsluitend met expliciete toestemming van de opdrachtgever.

Samenwerking met derden

 • Dit privacy statement is uitsluitend van toepassing op werkzaamheden uitgevoerd en beeldmateriaal vervaardigd door Rock Paper Pixels.

 • Indien een derde partij deelneemt aan de opdracht is deze partij zelf verantwoordelijk voor de verwerking van de betreffende informatie (zoals beeldmateriaal).

 

Cookies
 • Rock Paper Pixels gebruikt functionele en analytische cookies die van belang zijn voor het goed functioneren van de website.

 • De bezoeker van de website kan zelf aangeven of het tracking cookies, of cookies voor gepersonaliseerde content of advertenties toestaat.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Rock Paper Pixels heeft  geautomatiseerd systeem voor het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens.

 • Indien de opdrachtgever haar gegevens wil inzien, aanpassen of verwijderen dan kan dit via een verzoek naar patty@rockpaperpixels.nl.

Beveiliging van gegevens
 • Gegevens worden op goed beveiligde locaties opgeslagen en verwerkt.

 • Toegang tot gegevens is strikt geminimaliseerd tot medewerkers die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

 • Gegevens worden uitsluitend versleuteld opgeslagen en verzonden.

Klachten
bottom of page